MENU

Nav

Naslovna

Odvjetnički ured Kristina Rakuša započeo je sa radom 2007. godine od kada kontinuirano raste uz zapošljavanje kvalitetnih i ambicioznih mladih i dinamičnih kadrova.

 

Osnovni cilj našeg ureda je ponuditi našim klijentima cjelovitu uslugu pravnog zastupanja, a prije svega zadovoljiti interes klijenta. Stalno širenje pravnog znanja, pohađanje stručnih seminara i konferencija, brzina i okretnost u radu glavne su karakteristike našeg ureda.

 

U svojoj praksi pružamo pravne usluge na najvišoj profesionalnoj razini, a za rast i razvoj odvjetničkog ureda zaslužan je dugogodišnji rad i iskustvo, kao i pružanje pravnih usluga u raznim granama prava zbog čega našim klijentima pružamo cjelovitu i potpunu uslugu.

 

Odvjetnički ured smješten je u samom središtu Zagreba, u Draškovićevoj ulici br. 72 nasuprot Hotela Sheraton Zagreb.