Obvezno pravo

June 3, 2016 11:41 am Published by Leave your thoughts

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
 
• sastav kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, ugovora o najmu i zakupu, ugovora o djelu, građenju, ortaštvu, zalogu, ugovora o zajmu i dr.
• zastupanje u nagodbenim/izvansudskim i sudskim postupcima protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada neimovinskih i imovinskih šteta zbog povreda na radu, prometnih nezgoda i dr.
• zastupanje u postupcima naplate potraživanja

Categorised in:

This post was written by darkos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *