MENU

Nav
Kristina Rakuša

Odvjetnica Kristina Rakuša

Nakon završenog Pravnog fakulteta – Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine Kristina Rakuša radila je kao odvjetnički vježbenik u dva renomirana zagrebačka odvjetnička ureda.

 

Polaže pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 2005. godine, nakon čega se 2007. godine upisuje u imenik odvjetnika od kada započinje samostalnu praksu u vlastitom odvjetničkom uredu.

 

Aktivno se služi engleskim jezikom te kontinuirano njeguje i širi pravno znanje pohađanjem stručnih seminara i praćenjem stručne literature.