Radno pravo

June 3, 2016 11:45 am Published by Leave your thoughts

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
 
• sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, sporazuma radničkog vijeća s poslodavcem, kao i drugih akata iz područja radnog prava
• otkazivanje ugovora o radu
• zastupanje u postupcima osporavanja zakonitosti otkaza
• otkazivanje managerskih ugovora
• savjetovanje, suodlučivanje i korespondencija sa radničkim vijećem
• zaštita radnika od diskriminacije na radu te zaštita od mobbinga
• ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika sa poslodavcem

Categorised in:

This post was written by darkos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *