MENU

Nav

Kontakt

Info

Odvjetnički ured Kristina Rakuša
Draškovićeva 72, 10 000 Zagreb, HR

OIB: 07768738744
MB: 80364187
Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Žiro račun: IBAN: HR5524020061140261392
Erste & Steiermärkische Bank d.d.


T: +385 1 5613 513
F: +385 1 6044 433
E: kristina@rakusa.hr