Stvarno i zemljišnoknjižno pravo

June 3, 2016 11:42 am Published by Leave your thoughts

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
 
• predbilježbe, zabilježbe i uknjižbe prava, upisi prava zaloga (hipoteke) i drugih prava na nekretninama po osnovi zakona ili drugih pozitivnih propisa, ugovora, sudskih ili upravnih odluka
• usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina uz rješavanje otvorenih vlasničkopravnih situacija
• utvrđenja i zaštita prava vlasništva, stjecanja vlasništva dosjelošću, smetanje posjeda
• sastav diobnih ugovora
• zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima
• zastupanje u izvanparničnim postupcima diobe zajedničke imovine
• razvrgnuće suvlasništva nekretnina

Categorised in:

This post was written by darkos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *